Search
  • CircularPET

Stichting CircularPET berekent grondstofverlies plastic bekers

Ook voor CircularPET heeft de coronacrisis gevolgen. Er zijn op dit moment vrijwel geen evenementen dus het recyclingproces staat vrijwel stil, maar dat geeft ons wel de tijd om verder onderzoek te doen. Zo is medeoprichter Chiel Veldhuisen in de cijfers gedoken die afgelopen jaren zijn verzameld op festivals waarbij met verschillende soorten bekers (zowel hardcup als softcup) is gewerkt. Hij heeft een heldere berekening gemaakt van het verlies van grondstoffen, gelet op de zes meest gebruikte werkwijzen in de keuze van het materiaal en de manier van inzamelen. En omdat cijfers voor zich spreken delen we deze graag.

Hoe bereken je het grondstofverlies?

Voordat we tot de kern komen eerst even een uitleg over hoe deze berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben gekeken naar de zes meest gebruikte werkwijzen voor het omgaan met plastic bekers en flesjes op evenementen. Dat zijn:

1. Je doet niets -> alle plastic items worden als restafval afgevoerd.

2. Je gebruikt hardcups met statiegeld voor hergebruik. De flesjes verwerk je als restafval.

3. Je gebruikt hardcups met statiegeld voor hergebruik en statiegeld PET flesjes ter recycling.

4. Een volledig hardcupsysteem met statiegeld voor hergebruik, geen gebruik van flesjes.

5. Je gebruikt (r)PET softcups en PET flesjes zonder statiegeld en verzamelt ze zelf ter recycling.

6. Je gebruikt (r)PET softcups met statiegeld en statiegeld PET flesjes ter recycling.

Daarbij zijn de volgende verliespercentages aangehouden, gebaseerd op feitelijke cijfers uit eigen evenementen en ervaringen van andere organisaties zoals berekend door de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)[1]. Hierbij hebben we voor de hardcup het laagste verliespercentage gerekend:

- Verliespercentage restafval: 100%

- Verliespercentage hardcups met statiegeld: 5%

- Verliespercentage softcups met statiegeld: 5%

- Verliespercentage flesjes met statiegeld: 5%

- Verliespercentage softcups/flesjes zonder statiegeld icm zelf verzamelen: 20%

We hebben het aantal consumpties van de evenementen vastgesteld op 100.000 en vervolgens het totale gewicht van het aantal gebruikte cups (welke soort is variabel) en flesjes per festival gerelateerd aan het verliespercentage. Vervolgens hebben we het gewicht berekend van de andere soorten. Dus wat zou het wegen wanneer we een hardcup in plaats van een (r)PET softcup gebruiken en vice versa? Daar is vervolgens dezelfde berekening op losgelaten.

Om precies en feitelijk te zijn is ook rekening gehouden met de verschillende maten per product en de onderlinge verdeling van het totaal (een flesje Ice Tea weegt bijvoorbeeld meer dan een flesje water, maar wordt minder vaak verkocht). Vandaar dat per evenement de gemiddelde gewichtsverdeling kan verschillen. Om tot een betere weging te komen hebben we het totaalverbruik bekeken van drie inhoudelijk van elkaar verschillende festivals.

[1] https://vvem.nl/wp-content/uploads/Handreiking-aan-gemeenten-over-plastic-bekers-VVEM-en-VNPF-190619.pdfUitslagen

Evenement A – een techno festival met entree

Het percentage drankjes geserveerd in een beker = 78,60%

Het percentage drankjes geserveerd in een PET flesje = 21,40%

De gewichtsverdeling van de plastic items was daarbij als volgt:

- Gemiddeld gewicht van goedkoopste wegwerpbeker: 4,2 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebaar PET flesje: 23,92 gram

Zou er met hardcup of (r)PET worden gewerkt dan was het gewicht van een beker:

- Gemiddeld gewicht hardcup (gemaakt van PP): 30,5 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebare (r)PET beker: 5,04 gramEvenement B – een mainstream dancefestival met entree

Het percentage drankjes geserveerd in een beker = 89,40%

Het percentage drankjes geserveerd in een PET flesje = 10,60%

De gewichtsverdeling van de plastic items was daarbij als volgt:

- Gemiddeld gewicht van goedkoopste wegwerpbeker: 4,26 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebaar PET flesje: 18,92 gram

Zou er met hardcup of (r)PET worden gewerkt dan was het gewicht van een beker:

- Gemiddeld gewicht hardcup (gemaakt van PP): 30,5 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebare (r)PET beker: 5,05 gram
Evenement C – een vrij toegankelijk popfestival

Het percentage drankjes geserveerd in een beker = 92,07

Het percentage drankjes geserveerd in een PET flesje = 7,93

De gewichtsverdeling van de plastic items was daarbij als volgt:

- Gemiddeld gewicht van goedkoopste wegwerpbeker: 4,38 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebaar PET flesje: 13,9 gram

Zou er met hardcup of (r)PET worden gewerkt dan was het gewicht van een beker:

- Gemiddeld gewicht hardcup (gemaakt van PP): 30,5 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebare (r)PET beker: 5,1 gramConclusie

Op basis van de gedane berekeningen kan worden gesteld dat de werkwijze (r)PET recycling met gebruik van een statiegeldsysteem leidt tot verreweg het laagste verlies van plastic materiaal. De werkwijzen hardcup icm PET flesjes recycling, volledig hardcups zonder gebruik van flesjes en (r)PET recycling zonder statiegeld leveren min of meer hetzelfde verlies op.

De conclusie welke werkwijze de beste optie is voor een bepaald evenement kunnen wij niet trekken. Wij hebben simpelweg berekend welke vorm het meest duurzaam is als het gaat om het verlies van plastic tijdens een evenement. Andere factoren die meespelen bij de beslissing in wat voor materiaal je consumpties gaat schenken zijn onder andere kostenefficiëntie, logistieke handeling en uitstraling van het product.


Tot slot

De Stichting CircularPET is opgericht om het plasticverbruik – en vooral misbruik – op evenementen in de breedste zin van het woord aan te pakken. Daarbij denken wij dat werken in een gesloten circulair systeem van recyclebaar plastic op dit moment voor de grootste duurzaamheidswinst zorgt. We kunnen ons eigen verhaal echter alleen maar beter krijgen als we open staan voor een kritische noot. Mocht je twijfels hebben over ons onderzoek of denken dat er een fout is gemaakt, laat ons dit dan vooral weten zodat we hiernaar kunnen kijken.

Wilt u ook voor uw evenement berekend hebben wat het plasticverlies zou zijn bij gebruik van elk van de zes werkwijzen, neemt u dan contact met ons op via info@circularpet.nl


240 views0 comments