Stichting CircularPET berekent grondstofverlies plastic bekers


Ook voor CircularPET heeft de coronacrisis gevolgen. Er zijn op dit moment vrijwel geen evenementen dus het recyclingproces staat vrijwel stil, maar dat geeft ons wel de tijd om verder onderzoek te doen. Zo is medeoprichter Chiel Veldhuisen in de cijfers gedoken die afgelopen jaren zijn verzameld op festivals waarbij met verschillende soorten bekers (zowel hardcup als softcup) is gewerkt. Hij heeft een heldere berekening gemaakt van het verlies van grondstoffen, gelet op de zes meest gebruikte werkwijzen in de keuze van het materiaal en de manier van inzamelen. En omdat cijfers voor zich spreken delen we deze graag.

 

Hoe bereken je het grondstofverlies?

Voordat we tot de kern komen eerst even een uitleg over hoe deze berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben gekeken naar de zes meest gebruikte werkwijzen voor het omgaan met plastic bekers en flesjes op evenementen. Dat zijn:

1. Je doet niets -> alle plastic items worden als restafval afgevoerd.

2. Je gebruikt hardcups met statiegeld voor hergebruik. De flesjes verwerk je als restafval.

3. Je gebruikt hardcups met statiegeld voor hergebruik en statiegeld PET flesjes ter recycling.

4. Een volledig hardcupsysteem met statiegeld voor hergebruik, geen gebruik van flesjes.

5. Je gebruikt (r)PET softcups en PET flesjes zonder statiegeld en verzamelt ze zelf ter recycling.

6. Je gebruikt (r)PET softcups met statiegeld en statiegeld PET flesjes ter recycling.

Daarbij zijn de volgende verliespercentages aangehouden, gebaseerd op feitelijke cijfers uit eigen evenementen en ervaringen van andere organisaties zoals berekend door de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM)[1]. Hierbij hebben we voor de hardcup het laagste verliespercentage gerekend:

- Verliespercentage restafval: 100%

- Verliespercentage hardcups met statiegeld: 5%

- Verliespercentage softcups met statiegeld: 5%

- Verliespercentage flesjes met statiegeld: 5%

- Verliespercentage softcups/flesjes zonder statiegeld icm zelf verzamelen: 20%

We hebben het aantal consumpties van de evenementen vastgesteld op 100.000 en vervolgens het totale gewicht van het aantal gebruikte cups (welke soort is variabel) en flesjes per festival gerelateerd aan het verliespercentage. Vervolgens hebben we het gewicht berekend van de andere soorten. Dus wat zou het wegen wanneer we een hardcup in plaats van een (r)PET softcup gebruiken en vice versa? Daar is vervolgens dezelfde berekening op losgelaten.

Om precies en feitelijk te zijn is ook rekening gehouden met de verschillende maten per product en de onderlinge verdeling van het totaal (een flesje Ice Tea weegt bijvoorbeeld meer dan een flesje water, maar wordt minder vaak verkocht). Vandaar dat per evenement de gemiddelde gewichtsverdeling kan verschillen. Om tot een betere weging te komen hebben we het totaalverbruik bekeken van drie inhoudelijk van elkaar verschillende festivals.

[1] https://vvem.nl/wp-content/uploads/Handreiking-aan-gemeenten-over-plastic-bekers-VVEM-en-VNPF-190619.pdf

Uitslagen

 

Evenement A – een techno festival met entree

 

Het percentage drankjes geserveerd in een beker = 78,60%

Het percentage drankjes geserveerd in een PET flesje = 21,40%

De gewichtsverdeling van de plastic items was daarbij als volgt:

- Gemiddeld gewicht van goedkoopste wegwerpbeker: 4,2 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebaar PET flesje: 23,92 gram

Zou er met hardcup of (r)PET worden gewerkt dan was het gewicht van een beker:

- Gemiddeld gewicht hardcup (gemaakt van PP): 30,5 gram

- Gemiddeld gewicht recyclebare (r)PET beker: 5,04 gram

Het gewicht van een PET flesje blijft gelijk.

 

Het verlies in KG per 100.000 consumpties:

Screen%20Shot%202021-04-22%20at%2012.00_